Bewerkingen en Vertalingen

10. Franz Liszt – Herinneringen en beschouwingen van Moritz Rosenthal
In: Tijdschrift van de Franz Liszt Kring, 2021.
Met een gereduceerd aantal voetnoten nogmaals gepubliceerd in Piano Bulletin 2022-2.

9. De invloed van Franz Liszt op de pianomuziek van Debussy
Vertaling van een artikel door Serge Gut.
Piano Bulletin, 2011-3.

8. Het glissando
Hoofdstuk XII van De Kunst van het Pianospelen door Cornelius Berkhout in de geannoteerde bewerking van Ben Smits en Albert Brussee
Piano Bulletin, 2001-3.

7. Analyse van Mozarts Pianoconcert in d, KV 466
Geannoteerde bewerking van een nooit gepubliceerd artikel van drs. W.C.M. Kloppenburg; met een postscriptum.
Piano Bulletin, 2001-2.

6. Het fenomeen ‘piekervaring’ oftewel de vloeiende beweging bij het uitvoeren van muziek
Vertaling van een artikel door Carola Grindea
Piano Bulletin, 2001-1.

5. Carl Czerny over de uitvoering van Liszts werken
Geannoteerde vertaling van Über den Vortrag der Compositionen Franz Liszt’s uit Czerny’s Grosse Pianoforte-Schule.
T
ijdschrift van de Franz Liszt Kring, 1989.

4. Schumann over Liszts concerten in Dresden en Leipzig
Geannoteerde vertaling van Schumanns verslagen van Liszts concerten in Leipzig uit het Neue Zeitschrift für Musik.
Tijdschrift van de Franz Liszt Kring, 1988.

3. Spanningen bij het musiceren
Vertaling van Tension in performance, een artikel door Carola Grindea
Piano Bulletin, 1987 – 3.

2. Schumanns bespreking van de ‘Etudes Transcendantes’ van Liszt in 1ste en 2de versie
Geannoteerde vertaling van Schumanns recensie van Liszts Grandes Etudes
Piano Bulletin, 1986 – 1.

1. Lessen uit het verleden: Ondine van Debussy in de interpretatie van Cornelius Berkhout
Bewerking van Hoofdstuk XVI van Berkhouts De Kunst van het Pianospel.
Piano Bulletin, 1984-3.