3 December, 2017
Music and poetry from the Salon of Bernhard van den Sigtenhorst Meyer. See below (1 December).
Sunday afternoon 3 December, at the Geelvinck Pianola Museum, Westerstraat 106, Amsterdam, at 17:00 hours.
Reservation recommended: tel. 020-6279624. Entrance: € 15,-. City Pass and students: € 12,50.

1 December, 2017
Music and poetry from the Salon of Bernhard van den Sigtenhorst Meyer.
The Salon of Bernhard van den Sigtenhorst Meyer and his friend, the singer, poet and writer Rient van Santen, had been a venue for artists from The Hague for many years. Many of Van den Sigtenhorst Meyer’s compositions were premiered here, and writers and poets were reading from their own works.
In this programme eighteen early piano works in modal-impressionistic style (1916-1923) are central, alternated by poetry and fragments of proze from the first decades of the 20th century, recited by the elocutionist Marijke Brekelmans and the poet Simon Mulder.
The Albert Vogel-hall of the The Hague Art Society [Haagse Kunstkring], Denneweg 64, The Hague, 20:00 hours. Entrance fee: €15,-; members HKK, Ooievaarspas and students:  €12,50.

17 November, 2017
Franz Liszt in /and Venice. It concerns the same lecture as presented on 20 September, but the language is Dutch and the music examples are partly played ‘life’ by David de Best, partly by myself (both version of La lugubre gondala). The lecture-recial is organized by ‘De Poorters van Venetië’, an association aimed at restoring and preserving historic buildings and artifacts in Venice.
Instituto Italiana di Cultura, Keizersgracht 564, Amsterdam; starting at 15:30 (with break until around 18:00).
Non-members are welcome, too; entrance: € 15, -.

Publicaties september 2017
– ‘De modaal-impressionistische klaviermuziek van Bernhard van den Sigtenhorst Meyer’ (slot)
In: Piano Bulletin 2017-2, pp. 60-67.

20 september 2017
Van 18 tot 22 september vindt er op het Utrechts Conservatorium een Liszt-week plaats, waaraan ook de Stichting Liszt Concours en de Franz Liszt Kring participeren. Iedere dag is er van 17:00 tot 20:00 uur een lezing of lecture-recital, waarin een bepaald aspect van Liszts omvangrijke oeuvre centraal staat. Op woensdag 20 september is het thema: LISZT EN DE PIANO. Ik ben in de gelegenheid gesteld een lezing te geven over ‘Liszt in/and Venice’, de lagunenstad waar Liszt vaak geweest is en die niet naliet invloed te hebben op zijn composities. Voor de pauze wordt zijn verblijf in het voorjaar van 1838 belicht. Waar verbleef de grote pianist, gaf hij er concerten en welke mensen ontmoette hij er? In het bijzonder zal aandacht worden geschonken aan de composities die toen ontstonden (Venetia e Napoli in eerste versie). Na de pauze staat het bezoek van Liszt aan Richard Wagner centraal, bij wie de grijze maestro in 1883 maanden lang te gast was. In die dagen ontstonden werken als het bekende La lugubre Gondola. De ter sprake komende composities worden deels ‘life’ uitgevoerd door studenten van het Utrechts Conservatorium; de gesproken gedeelten worden geïllustreerd met foto’s (powerpoint) en opnamen.

De lezing vindt plaats in het Utrechts Conservatorium, Mariaplaats 28 (het oude Gebouw van K & W), studio I-10. De toegang is vrij. De voertaal is Engels. Er is plaats voor ongeveer zestig personen; plaats bespreken is niet mogelijk.

3 september 2017
Een optreden tijdens een ‘ledendag’, georganiseerd door de Franz Liszt Kring. Ik zal drie korte, onbekende stukken van Liszt spelen, waarin ik op een of andere wijze de hand heb gehad: Essay sur l’indifférenceMazeppa en Göttliche Gedanken. De eerste twee composities staan onvoltooid in Schetsboek N6; in 2010 heb ik ze afgerond/voltooid en uitgegeven, tezamen met een eveneens nog niet eerder gepubliceerd Largo (AB II-18). Göttliche Gedanken betreft een klaviertranscriptie van mijn hand van een eveneens in een schetsboek van Liszt staand lied, dat hij kennelijk de druk niet waardig achtte, maar o zo mooi is. Deze ledendag, waaraan ook Martyn van den Hoek en Christo Lelie muzikale bijdragen leveren en besloten wordt door een kort recital door de pianist Wouter Bergenhuizen, de hoogst eindigende kandidaat van het Twaafde Franz Liszt Pianoconcours, is vrij toegankelijk, ook voor niet-leden; zij vindt plaats in de Westvest90-kerk, Westvest 90 te Schiedam; aanvang 15:00 uur.

foto: Peter van Korlaar