De categorie GESCHRIFTEN is onderverdeeld in:

A) Boeken / brochures.

B) Een overzicht van in het verleden verschenen artikelen. Kortere publicaties (programmatoelichtingen, verslagen van congressen, besprekingen van CD’s en boeken, recensies van concerten et cetera) werden in dit overzicht niet opgenomen.

C) Bewerkingen en (geannoteerde) vertalingen vanuit het Engels, Duits of Frans.