AB II-01

4.95

Beschrijving

Max Prick van Wely / Albert Brussee

IMPROVISATIE OVER PERUAANSE VOLKSMELODIEËN
voor piano

In het begin der jaren zestig van de 20ste eeuw componeerde Max Prick van Wely Drie improvisaties over Peruaanse volksmelodieën voor de linkerhand alleen voor Cor de Groot. Deze heeft ze nooit uitgevoerd, zodat de muziek uiteindelijk aan mij werd geschonken, toen ik leerling was aan het gymnasium te Apeldoorn, waaraan Prick van Wely als leraar schoolmuziek verbonden was. Vele jaren later, toen we een samenwerkingsverband waren aangegaan, herschreef ik de laatste twee volksmuziekbewerkingen voor piano tweehandig en smeedde ze aaneen (A-B-A-vorm). In 1986 werd de compositie onder ons beider naam door Broekmans & van Poppel uitgegeven en opgedragen aan de thans bekende jazz-pianist Wolfert Brederode, die ik destijds lesgaf aan het Koninklijk Conservatorium (technische vorming en klassiek repertoire).
Stijl: romantisch impressionisme; kleurrijke harmonieën (vroege Villa Lobos).
Moeilijkheidsgraad: Trap VII (bij een indeling in XII trappen).

AB II-01, nv_0

ZAKELIJKE GEGEVENS
© 1986 Broekmans & van Poppel, Amsterdam.
8 pagina’s; met vingerzetting en pedaalaantekeningen.
Verkrijgbaarheid: in de muziekhandel of via AB Music Productions & Editions (zie de WEBSHOP).
Prijs: € 4,95.

TOP