AB III-02

Categorie:

Beschrijving

AB III-02

Albert Brussee

DE RELATIE SCHUMANN-LISZT
drie artikelen in overdruk

website AB III-2 cover_0

Een eenvoudige huisuitgave met drie artikelen over de relatie Schumann-Liszt, die begon in wederzijds respect en vriendschap, maar eindigde in onbegrip en verwijdering. Het eerste artikel geeft een overzicht van hun correspondentie en persoonlijke betrekkingen; dit artikel zag in 1984 in het Tijdschrift van de Franz Liszt Kring het licht. Vervolgd wordt met de vertaling van de recensie die Robert Schumann schreef naar aanleiding van het verschijnen van de Grandes etudes van Franz Liszt. Schumann vergeleek deze met de terzelfder tijd bij Haslinger herdrukte jeugdetudes en merkte tot zijn verbazing dat het eerstgenoemde opus een vrijwel onherkenbare omwerking van het jeugdwerk was. Het laatste artikel betreft eveneens een geannoteerde vertaling, deze keer van Schumanns uitvoerige bespreking van Liszts concerten in Leipzig en Dresden (maart 1840) in het Neue Zeitschrift für Musik.

ZAKELIJKE GEGEVENS
© 1989 AB Music Productions & Editions – Den Haag.
Deze uitgave is uitverkocht en wordt niet herdrukt.

TOP