AGENDA, PUBLICATIES EN RELEASES SEIZOEN 2015-2016

18 juli – 5 augustus 2016
Noodzakelijke research in verband met mijn boek The Mazeppa Music of Franz Liszt deden me besluiten in de zomer van 2016 op onderzoek uit te gaan. Daarnaast hoopte ik nog wat andere zaken na te trekken en een paar vrienden te bezoeken. Thuisgekomen heb ik een verslag gemaakt van deze rondreis door Europa ‘In het voetspoor van Franz Liszt’, geïllustreerd met foto’s die ik onderweg maakte. Dit verslag is integraal opgenomen onder de hoofdtab DIVERSEN > Reisverslag 2016.

zondagmiddag 12 juni 2016
Verjaardagsconcert in de Westvestkerk, Westvest 90, 3111 BZ te Schiedam, aanvang 14.30 uur; openbaar toegankelijk, toegang gratis.
Op deze locatie, een van de meest geliefde opnamelocaties van Nederland, met een prachtige vleugel en een schitterende akoestiek, hoop ik mijn zevende CD En première (AB I-07) te presenteren met nog niet eerder opgenomen repertoire van J.S. Bach, C.P.E. Bach, Czerny, Liszt, de Nederlandse impressionist Bernhard van den Sigtenhorst Meyer, Debussy en Messiaen.
Na de pauze spelen vrienden een compositie van me en zal Carl Czerny’s bewerking voor piano-solo van Chopins Introduction et Polonaise brillante, opus 3, worden (Ur-)uitgevoerd door de getalenteerde jonge pianist Nikola Meeuwsen, voorafgegaan door de originele versie voor cello en piano (met de niet minder begaafde Alexander Warenberg op cello en Nikola achter de vleugel). Als alles naar wens verloopt, zal op die dag tevens mijn uitgave van deze zeer onbekende transcriptie, die vroeger werd beschouwd als ‘van Chopin’, verkrijgbaar zijn (AB II-22).
Het concert wordt besloten met een optreden van Yvo Verschoor, die zal improviseren bij fragmenten uit stomme films over pianospel en pianisten, nog gevolgd door een eenvoudige receptie.

AB-28

6 juni 2016
In gesprek met Remon Holsbergen in verband met een interview dat in het septembernummer van het Piano Bulletin gepubliceerd zal worden.

publicatie juni 2016
In MUZE (PianoWereld) 2016-3 verscheen:
De ‘Première Polonaise’ van Frédéric Chopin in soloversie – Een ontdekkingsreis in vier etappes.
Een rijk geïllustreerd verslag van de ontdekking van de soloversie van Chopins Introduction et Polonaise brillante voor cello en piano (opus 3), die op 12 juni gepresenteerd wordt tijdens mijn verjaardagsconcert op 12 juni (zie aldaar). De tekst werd grotendeels ontleend aan het Voorwoord van mijn uitgave (AB II-22).

publicaties februari 2016
In Liszt Bulletin 2016 – 1, de nieuwsbrief van de Franz Liszt Kring, verschenen:
– Erinnerungen an Franz Liszt van August Stradal in heruitgave (boekbespreking)
– Els Bieseman speelt liedbewerkingen van Franz Liszt (CD-bespreking)
– In de rubriek ‘Wist u dat…’ deze maal een vrije bewerking van het verslag van een meesterklas in de Hofgärtnerei
in augustus 1882, toen de Maestro de bokkenpruik op had en te keer ging tegen de begaafde Russische pianiste Katharina Ranouchewitch.

publicaties december 2015
– In Studia musicologica (Vol. 55, Issue 1-2) verscheen: Franz Liszt’s Mazeppa Sketch in His Sketchbook N6, een artikel gebaseerd op de lezing die ik in november 2011 gedurende het Internationale Liszt Symposium in Boedapest mocht geven. Deze studie is tegen betaling van € 15,- te downloaden op de website van Akadémiai Kiadó, de Hongaarse universitaire uitgeverij. De taal is Engels.
– In het Tijdschrift van de Franz Liszt Kring verschenen twee samenhangende artikels: Franz Liszt en Ignaz Moscheles – ‘een goed tweespan, door Apollo zonder zweep geleid’ en De briefwisseling Liszt – Moscheles. Het eerste artikel geeft een overzicht van de bijna veertig jaar durende betrekkingen tussen beide kunstenaars, van Liszt’s eerste uitvoering van de Marche d’Alexandre van Moscheles op 13 april 1823 in Wenen, een werk voor piano en orkest dat het wonderkind meerdere malen heeft uitgevoerd, tot hun laatste ontmoetingen tijdens het ‘Tonkünstler-Fest’ in juni 1859. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de briefwisseling naar aanleiding van de Engelse editie van de Grandes études van Liszt, waarvoor Moscheles in Londen bemiddelde. Deze correspondentie wordt in het tweede artikel voor het eerst integraal gepubliceerd, zowel in de originele taal (Frans) als in vertaling.

zondag 29 november 2015
Mazeppa in de romantische kunst (lezing).
Aan de hand van een groot aantal afbeeldingen (powerpointpresentatie) vertelt Albert Brussee over het avontuurlijke leven van de kozakkenhoofdman Iwan Mazeppa, en hoe met name het verhaal van zijn dolle rit op het wilde paard in de 19de eeuw veel kunstenaars inspireerde tot kunstwerken, variërend van romans en drama’s tot schilderijen en tekeningen, van hippodrama’s in circussen tot avondvullende opera’s, van goedkope salonstukken voor piano tot symfonische werken.
Locatie: het Honig Breethuis (een Zaans historisch koopmanshuis), Lagedijk 80, Zaandijk.
Aanvang: 16.00 uur.
Entree + één consumptie: € 12,00; vriend Honig Breethuis en één introducee: € 10,00; kinderen van 4 t/m 12 jaar: € 5,-.

Poster Mazeppa

zaterdag 21 november 2015
De impressionistische klaviermuziek van Bernhard van den Sigtenhorst Meijer, een lecture-recital gedurende de jaarlijkse Materiaalbeurs annex studiedag van EPTA-Nederland (van 10.00 – 17.00 uur).
De vroege composities van de Haagse componist Bernhard van den Sigtenhorst Meijer geven een zeldzaam voorbeeld van impressionistische klaviermuziek uit Nederland. Hij schreef van ca. 1915 tot 1923 een veertigtal klavierstukken, ondergebracht in cycli van drie tot acht delen, die ten onrechte zelden meer gespeeld worden en ook niet meer te koop zijn. Reden genoeg, om deze vergeten muziek weer tot leven te wekken door ze uit te voeren en er wat over te vertellen aan de hand van een powerpoint-presentatie.
Locatie: De Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort; aanvang 15.30 uur.   

zondag 15 november 2015
De impressionistische klaviermuziek van Bernhard van den Sigtenhorst Meijer (lecture-recital).
Zie voor een korte omschrijving onder 21 november.
Locatie: De Maranatha-kerk, Tweede Sweelinckstraat 156, Den Haag.
Aanvang: 17.00 uur.

publicaties september 2015
In het Piano Bulletin van EPTA-Nederland (2015-2) verschenen:
– Een interview met de Franse meesterpianist Eric Heidsieck (samen met Jan Marisse Huizing).
Eric Heidsieck, een leerling van Alfred Cortot en Wilhelm Kempff, ken ik sinds 2003, toen we beiden in de jury zaten van Les Rencontres Internationales des jeunes pianistes te Namen. We mochten elkaar wel, en enkele bezoeken aan zijn woning aan de rue Papillon in Parijs volgden. Tijdens onze ontmoetingen raakte ik onder de indruk van zijn persoonlijke, buitengewoon muzikale, sprekende manier van pianospelen, zoals die op meer dan honderd CD’s is vastgelegd. Tijdens redactievergaderingen heb ik er op aangedrongen een interview met deze al bejaarde grootmeester te houden. Op maandag 8 juni was het dan zover. Op die dag zijn Jan Marisse Huizing en ik met de Thalis naar Parijs gereisd en waren tweeëneenhalf uur te gast bij de 78-jarige, maar nog steeds actieve maestro. De onderstaande foto toont hem aan zijn Erard, een bijzonder instrument waarop ook Francis Planté veel gespeeld heeft.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

– Tilly Fleischmann – Tradition and craft in piano playing (boekbespreking).
Tilly Fleishmann heeft aan de Könliche Akademie der Tonkunst te München jaren lang les gehad van Bernhard Stavenhagen en Berthold Kellermann, twee bekende Liszt-leerlingen. Teruggekeerd naar haar geboorteland Ierland, leidde ze daar een druk leven als pianist en, met name, als pedagoog. De neerslag van haar zestigjarige pedagogische activiteiten vindt men in deze klaviermethode, die pas onlangs in zijn totaal gepubliceerd is. Het lijvige boek in A4-formaat met 285 notenvoorbeelden die op een CD te beluisteren zijn, geeft inzicht in de technische training en interpretatieve traditie, zoals ze die zelf ontvangen had van haar leraren en dus lijnrecht teruggaan op Franz Liszt.