2018-2019

18-20 juni 2019
Opname-sessies in de Westvest90-kerk te Schiedam in verband met een nieuwe CD met klaviermuziek van Bernhard van den Sigtenhorst Meyer. Opnameleider: Daan van Aalst. 

2 juni 2019
Tijdens een benefietconcert ten gunste van de ernstig zieke pianist Martyn van den Hoek, georganiseerd door de Franz Liszt Kring in samenwerking met Stichting De Engelenbak, speel ik van Franz Liszt drie late werken:Wiegenlied (1881), 17de Hongaarse Rapsodie (1884) en La Lugubre Gondola II (1885).
Andere medewerkers aan dit all-Liszt concert in de Gasthuiskapel te Zaltbommel zijn: Christo Lelie, René Poppen, Martin Oei en Klára Würtz. 
Aanvang 16:00 uur. Na afloop van het concert zal er een documentaire over Martyn worden vertoond. 
Entree: €20,-.

juni 2019

Spoedig na het verschijnen van Mazeppa in de Romantische Kunst (2014) heb ik  dat boek in het Engels vertaald. Gaandeweg besloot ik het gedeelte over de Mazeppa-muziek van Liszt ernstig te beknotten en in een separaatstudie uit te werken. Zo ontstonden uit één boek twee monografieën: Mazeppa in the Romantic Arts (AB III-03) schildert als het ware de achtergrond waartegen zich de Mazeppa-muziek van Liszt beter laat plaatsen en begrijpen en geeft een overzicht van ongeveer 160 kunstwerken (gedichten, drama’s, romans, schilderijen, tekeningen, litho’s, opera’s, klavierstukken, orkestwerken, ja zelfs (stomme) films), terwijl The Mazeppa Music of Franz Liszt (AB III-06) de gecompliceerde ontstaansgeschiedenis van dit werk belicht, waarin tien verschillende stappen van ontwikkeling (versies) zijn te onderscheiden. Ook over de receptie van dit spraakmakende, controversiële werk was in het verleden veel te doen. Tot besluit van dit project heb ik nieuw verworven inzichten in de Nederlandse versie verwerkt, waarvan nu een ‘Tweede, herziene druk’ is verschenen (AB-III-02). Voor meer informatie, zie GESCHRIFTEN > Boeken/ Brochures . 

8 mei 2019
Lunchpauzeconcert in de Oude Kerk van Zoetermeer. Op het programma:
– Uit de Sonate in e, Hob. XVI:47 van J. Haydn: Adagio.
– Drie late werken van Franz Liszt: Wiegenlied17de Hongaarse RapsodieLa Lugubre Gondola II (1885).
– Uit Zes gezichten op den Fuji van Bernhard van den Sigtenhorst Meyer: Het ontstaan van den FujiDe Fuji in den regen.
– Van Bloemen en Vogels – ter herinnering aan Bernhard van den Sigtenhorst Meyer
van Albert Brussee. 
Aanvang 12:45.
Toegang: een vrijwillige bijdrage.

12 april 2019
Kort optreden tijdens de Ledenpresentatie van de Haagse Kunstkring, getiteld ‘Portret op het Podium’. Uitgevoerd worden twee delen uit de cyclus Zes gezichten op den Fuji van Bernhard van den Sigtenhorst Meyer, te weten Het ontstaan van den Fuji en De Fuji in den regen.
Albert Vogel-zaal, Denneweg 64, Den Haag; aanvang 20:00 uur; toegang vrijwillige bijdrage.

10 april 2019
Kort optreden tijdens een rouwdienst in de Grote Kerk te Epe. Uitgevoerd worden van Franz Liszt: Wiegenlied en La lugubre gondola (versie 2, 1885).

13 januari 2019
Lecture-recital over de modaal-impressionistische klaviermuziek van de Haagse componist Bernhard van den Sigtenhorst Meyer in de Bovenfoyer van de Stadsgehoorzaal Vlaardingen, Schiedamseweg 51, 3134 BB Vlaardingen.  Vijftien composities zullen kort worden toegelicht en ten gehore gebracht.
Aanvang 15:00 uur; toegang €20,-, inclusief een hapje en een drankje. Plaats reserveren mogelijk via de website van de Stadsgehoorzaal Vlaardingen.

December 2018
In het Tijdschrift van de Franz Liszt Kring verscheen een artikel met als titel Franz Liszt in Venetië in het voorjaar van 1838. Het was Liszts eerste bezoek aan de lagunenstad en het enige samen met Marie d’Agoult. We volgen de geliefden in hun voetspoor, bezoeken de gebouwen en musea die zij bezochten, tonen de schilderijen die ze bewonderden en vertellen over de concerten die Liszt er gaf. Ook van hun uitstapje naar het klooster op het eiland San Lazarro en het bezoek aan het Lido di Venezia wordt uitvoerig gewag gemaakt, alsmede van het plotselinge afscheid van de beroemde pianist, die ijlings naar Wenen afreisde om daar een serie concerten te geven in verband met de overstroming van Pest – een afscheid met verstrekkende gevolgen.

 De Sala Grande op de bovenverdieping van het operahuis La Fenice, waar Liszt concerteerde op 27 maart 1838.

25 oktober 2018
In het kader van het festival CHOPIN AAN ZEE geef ik een lezing met powerpoint-presentatie met als titel Ary Scheffer en zijn schilderijen van Chopin en Liszt. De directe aanleiding deze lezing in het Chopin-festival te integreren was het feit, dat Scheffer in de zomer van 1854 in Scheveningen op vakantie was en daar door Franz Liszt werd opgezocht. Omdat Ary Scheffer zowel Frédéric Chopin als Franz Liszt meerdere malen geportretteerd heeft en dit Chopin-festival in het teken staat van ‘Scheveningen 200 jaar badplaats’ was er meer dan één reden de betrekkingen van de schilder met deze twee coryfeeën van de romantische klaviermuziek na te trekken.
Het festival vindt plaats in de expositiezalen van Museum Panorama Mesdag, Zeestraat 65, Den Haag.
Aanvang 18:00 uur (tot ca. 19:00 uur); toegang: €10,-.

9-14 oktober 2018
De Griekse pianist Theodore Tzovanakis brengt onder auspiciën van de Franz Liszt Kring in Nederland vier maal een programma met werk van Hadjidakis, Liszt, Mitropoulos en (na de pauze) mijn Eleven Studies, te weten:
– op 10 oktober in de Oude Kerk te Zoetermeer (verkort programma, zonder Liszt en Mitropoulos)
– op 12 oktober in de concertzaal Pro Rege te Rotterdam-Kralingen
– daags daarna in de Arnold Schönberg-zaal te Den Haag
– en tenslotte op zondagmiddag 14 oktober in het Pianola Museum te Amsterdam.

Voor reacties en een fragment van een gemaakte audio-opname, zie onder BLADMUZIEK > Composities.

Foto: Peter van Korlaar

12 – 30 september 2018
Studiereis naar Brescia, Verona, Padua en Venetië in verband met een te verschijnen artikel in het Tijdschrift van de Franz Liszt Kring: ‘Franz Liszt in Venetië in het voorjaar van 1838’. Vervolgens naar Brindisi en vandaar met de boot naar Athene om mijn vriend, de Griekse pianist Theodore Tzovanakis te ontmoeten, die op 7 oktober in Genève de wereldpremière van mijn Eleven Studies on a Theme by J. Mulders gaf en daarna het werk viermaal in Nederland zal vertolken (zie hierboven).

September 2018
‘The Art Piano’ of de piano als kunstwerk. Een artikel over bijzondere klavierinstrumenten waarop je niet alleen mooi kunt musiceren, maar die bovenal een lust voor het oog zijn. Van een oude pyramidevleugel van Friederici uit 1745, via romantische pronkstukken als de Bösendorfer uit 1867, die speciaal voor de Wereldtentoonstelling in Parijs gebouwd werd, tot de zogenaamde ‘Rhapsody’ van 1998, een blauwe Steinway waarvan er slechts 24 gebouwd zijn, dit omdat Gershwin 24 jaar oud was toen hij zijn Rhapsody in blue componeerde….
In: Piano Bulletin 2018-2, pp. 72-82.