2019-2020

22 augustus 2019
Op 22 augustus ben ik bij het opstappen op de fiets (met op de pakjesdrager een box met klein chemisch afval die ik naar een inzamelpunt wilde brengen) omgevallen en heb mijn linker heup gebroken. Op zaterdag 24 augustus geopereerd, heb ik een week in het Westeinde-ziekenhuis gelegen en vervolgens ruim tweeënhalve week in revalidatiecentrum Mechropa doorgebracht. Op 17 september mocht ik weer naar huis, waar ik geleidelijk aan de draad weer heb opgepakt. Van deze plaats wil ik nogmaals iedereen danken die me in deze moeilijke weken tot steun is geweest. Mede door de vele blijken van medeleven van familieleden, vrienden en kennissen zijn deze dagen, al waren ze dan niet productief, in bepaalde opzichten toch ook heel mooi en rijk geweest. De revalidatie verloopt naar wens en ik hoop over enkele maanden weer helemaal de oude te zijn. Natuurlijk besef je door zo’n onverwachte tegenslag , dat het leven eindig is. Met des te meer ijver zal ik de komende jaren daarom trachten ooit begonnen maar nog niet gerealiseerde projecten af te ronden, en me zo weinig mogelijk op zijpaden te begeven.

oktober/december 2019
In het oktobernummer van De Nieuwe Muze verscheen Deel I van een lang artikel over de Nederlandse, maar voornamelijk in Parijs werkzame schilder Ary Scheffer en zijn schilderijen van Chopin en Liszt. In deze eerste aflevering staat de relatie Scheffer-Chopin centraal.

20 oktober 2019
Tijdens een mini Liszt-Festival ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Franz Liszt Kring is me de gelegenheid geboden de beide Mazeppa-boeken, die in juni waren uitgekomen, te presenteren. De nadruk lag hierbij uiteraard op The Mazeppa Music of Franz Liszt, en dan met name op de ontstaansgeschiedenis van de concertetude Mazeppa, waarvan een nog nooit uitgegeven en uitgevoerde tussenversie werd vertolkt door de zeer getalenteerde jonge pianist Nikola Meeuwsen. De uiteindelijk versie, de bekende Etude d’exécution transcendante werd uitgevoerd door een ander groot talent van eigen bodem, Martin Oei. Op deze dag werd ook de bladmuziekuitgave van genoemde tussenversie gepresenteerd (zie voor meer informatie AB II-24).

24 november
Boekpresentatie van Mazeppa in de romantische kunst (Tweede, herziene druk) en het onlangs verschenen The Mazeppa Music of Franz Liszt. Voor de pauze staat het algemeen cultuurhistorisch aspect centraal: informatie over de historische Mazeppa, hoe zijn avontuurlijke leven veel romantische schrijvers en dichters tot inspiratie was, in het kielzog waarvan wel zestig jaar lang Mazeppa-voorstellingen in circussen en theaters het publiek in hun greep hield. Daarnaast ontstonden er tientallen Mazeppa-schilderijen, wel zestig Mazeppa-composities, ja zelfs enkele (stomme) Mazeppa-films, waarvan een stukje zal worden vertoond. Na de pauze staat de Mazeppa-muziek van Franz Liszt centraal.
Een presentatie met beeld en geluid.

Plaats van handeling: de Blüthnersaal in Huis Midwoud van filmpianist Yvo Verschoor, Midwouder Dorpsstraat 17, 1679 GB Midwoud.
Aanvang: 15:00 (tot ca. 17:00).

30 november
Boekpresentatie van The Mazeppa Music of Franz Liszt gedurende het EPTA-congres, dat deze keer gehouden wordt in het Conservatorium van Zwolle. Centraal staat de Mazeppa-etude, waarvan de vijf versies stuk voor stuk onder de loep zullen worden genomen. De onbekende tussenversie zal uitgevoerd worden door Nikola Meeuwsen. Een lezing met beeld en geluid.

ArtET Conservatorium Zwolle, Aan de stadsmuur 88, 8011 VD Zwolle.
Aanvang van mijn bijdrage: 16:00 uur (tot 17:00 uur).

december 2019
– In het Tijdschrift van de Franz Liszt Kring verscheen in verband met haar 40-jarig bestaan het overzichtsartikel ‘Uit de annalen van de Franz Liszt Kring – de eerste vijfentwintig jaar’.
–  In De Nieuwe Muze werd Deel II van ‘Ary Scheffer en zijn schilderijen van Chopin en Liszt’ gepubliceerd; in deze aflevering zullen de betrekkingen tussen Scheffer en Liszt, die veel intensiever en persoonlijker waren dan die met Chopin, worden besproken.