2022-2023

Zomer 2023
In de zomer ben ik drie keer op stap gegaan, altijd in verband met Liszt-research. In juni was ik opnieuw enkele dagen in Lucca in verband met een artikel dat in december 2023 zal verschijnen in het Tijdschrift van de Franz Liszt Kring (zie seizoen 2023-2024). De nadruk lag deze keer op onderzoek naar badplaatsen in de heuvels ten noorden van Lucca, waar Marie d’Agoult in de zomer van 1839 gekuurd heeft en Franz Liszt in een Casino een concert gegeven heeft.

Het Casino in het dorpje Bagni di Lucca, waarin Liszt in augustus 1839 gespeeld heeft.

Het tweede uitstapje, korter, betrof een bezoek aan Parijs, waar ik het manuscript van het enige klavierstuk dat Liszt op Nederlandse bodem gecomponeerd heeft (in Den Haag, in november 1842) bestudeerd heb in de Bibliothèque national aan de rue Richelieu, Département des manuscrits – dit in verband met de publicatie van deze compositie in mijn nog te verschijnen boek Franz Liszt in Nederland. Ook was ik in het pittoreske Musée de la  Vie Romantique, het oude woonhuis van de Nederlandse, in Parijs woonachtige schilder Ary Scheffer, waarin sinds enkele jaren diens schilderij Les Rois Mages bewaard wordt. Dit fraaie schilderstuk, dat Caroline von Sayn-Wittgenstein gekocht had omdat het gelaat van de Koning van Kunst en Wetenschap sprekend lijkt op dat van Liszt, wordt in genoemd boek afgebeeld.

Het derde uitstapje bracht me naar Weimar, waar ik in het Goethe- und Schiller-Archiv onderzoek gedaan heb naar het fascinerende jeugdwerk Malédiction voor piano en strijkorkest, waarover ik in de toekomst hoop te publiceren. Ook ben ik vanuit Weimar een dag naar het stadje Altenburg gegaan. In dat stadje met zijn imposante slot van de hertog van Saksen-Altenburg werd in 1871 een theater opgeleverd waarin vijf jaar later Franz Liszt, komend van Paleis het Loo in Apeldoorn, aanwezig was bij de jaarlijkse Tonkünstler-Versammlung waarvan hij erepresident was; uitgevoerd werd toen onder andere zijn Symfonisch Gedicht Hunnenschlacht.

Juni 2023
De uitgave van Fantasy on Themes from the Opera Mazeppa by Clémence de Grandval. Van de bijna twintig Mazeppa-opera’s die in het verleden gecomponeerd zijn, is die van Clémence de Grandval een der beste. Deze laatromantische Franse componiste werkte vier jaar lang aan dit avondvullende muziekdramatische werk, dat echter geen repertoirestuk is gebleven. Toch bevat de partituur menig mooi moment
en ik heb getracht deze in de vorm van een klavierfantasie aan de vergetelheid te ontrukken. Voor meer informatie, zie AB II-27.

 

31 mei 2023
Lunchconcert in de Oude Kerk te Zoetermeer, aanvang 12:45; entree op basis van een vrijwillige bijdrage. Het programma:

1) Twee Lieder ohne Worte van Felix Mendelssohn-Bartholdy
– Andante con moto in E-groot, opus 19, 1
– Molto allegro e vivace in A-groot, opus 19, 3 (‘Jägerlied’)

2) Twee korte werken van Franz Liszt
– M.K.
– Postlude

3) Twee composities van Albert Brussee/Max Prick van Wely
– Roemeense volksmelodie
– Valse mélancholique

April 2023
Heruitgave van Poème van Fibich in mijn arrangement voor piano (AB II-21); de muziektekst bleef ongewijzigd.

5 maart 2023
In het kader van de activiteiten van de Franz Liszt Kring is er op zondagmiddag 5 maart een boekpresentatie van In het voetspoor van Franz Liszt – Twaalf zwerftochten door Europa.
Adres: Culturele Salon, Oude Delft 200, Delft. Aanvang 14:30. Toegang op basis van een vrijwillige bijdrage.

Na de pauze speelt de pianiste Alexandra Kaptein een mooi Liszt-programma met onder andere de vijf zelden gespeelde Schilflieder op de gelijknamige liederencyclus van Robert Franz.

6 februari 2023
Boekpresentatie van In het voetspoor van Franz Liszt – Twaalf zwerftochten door Europa  voor de Rotaryclub Heemskerk-Uitgeest. Dit is een besloten voorstelling. 

22 januari 2023
Medewerking aan een benefietconcert in de Albert Vogel-zaal van de Haagse Kunstkring ten behoeve van ‘rollers’ onder de vleugel. Uitgevoerd worden drie stukken van Franz Liszt:
– M.K., een door mij voltooide schets die deel uit zou gaan maken van de cyclus Harmonies poétiques et religieuses in eerste opzet (1845);

– Postlude, het slotstuk van dezelfde cyclus in de versie van 1847, gebaseerd op het thema dat later in het prachtstuk Bénédiction de Dieu dans la solitude zou worden opgenomen;
– en Göttliche Gedanken, mijn klaviertranscriptie van een onbekend lied van Liszt.

Denneweg 64, 2514 CJ Den Haag, Aanvang 11:00 uur.

12 november 2022
CD- en boekpresentatie in de Haagse Kunstkring, Denneweg 64, 2514 CJ Den Haag, aanvang 15:00 uur. Voor inhoudelijke informatie, zie onder 9 oktober.
Entree: €15,-; leden Haagse Kunstkring, studenten en houders Ooievaarspas: €7,50.

22 oktober 2022
Op 22 oktober, Liszts verjaardag, vond de donateursdag van de Franz Liszt Kring plaats, als vanouds in de Westvest90-kerk te Schiedam. De dag stond in het teken van het overlijden van Martyn van den Hoek, die sinds 2017 onze voorzitter was. Tijdens het herdenkingsconcert heb ik mijn klaviertranscriptie van Liszts lied Göttliche Gedanken gespeeld (AB II-23).

16 oktober 2022
CD- en boekpresentatie in het Pianola Museum, Westerstraat 106, 1015 MN Amsterdam, aanvang 17:00 uur. Voor inhoudelijke informatie, zie onder 9 oktober.
Entree: €20; Stadspas €17,50; studenten €10.

9 oktober 2022
CD- en boekpresentatie in de muzieksalon van Huis Midwoud, Midwouder Dorpsstraat 17, aanvang 15:00 uur.
Voor de pauze staat mijn laatste CD met klaviermuziek van de Haagse componist Bernhard van den Sigtenhorst Meyer centraal (AB I-08), die al in 2021 uitkwam maar door de coronapandemie nog nooit gepresenteerd werd. De presentatie wordt gegoten in de vorm van een lecture-recital. Ik vertel wat over Van den Sigtenhorst Meyer, de Haagse componist die tussen 1916 en 1923 in impressionistische stijl tientallen pianostukken schreef, en laat verschillende daarvan horen.  Deze welhaast vergeten muziek over bloemen, vogels, oude kastelen en verre landen zou men kunnen zien als het muzikale equivalent van de schilderstukken van de meesters van de Haagse Schilderschool en de verhalen van Couperus.

Na de pauze wordt In het voetspoor van Franz Liszt – Twaalf zwerftochten door Europa gepresenteerd. Aan de hand van een groot aantal op het scherm geprojecteerde afbeeldingen wordt over ieder van deze twaalf excursies wat verteld. We volgen Franz Liszt naar Oekraïne, Polen, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië en zelfs naar Constantinopel (Istanboel), vanwaar hij een paar keer de Bosporus overstak en in Klein-Azië heeft rondgekeken. Ook deze boekpresentatie wordt met enkele muziekfragmenten geïllustreerd.

Entree €20,-; > 21 en studenten: €10,-.

September 2022

In het verleden heb ik tijdens vakanties dikwijls de plaatsen bezocht waar Franz Liszt gewoond en gewerkt heeft. Juist door op locatie onderzoek te doen wordt een publicatie persoonlijker en komen details in beeld die eerder onderbelicht zijn gebleven. Door je te bewegen in zijn ambiance kom je een beetje dichter bij hem.  Over verscheidene van deze excursies heb ik in het verleden gepubliceerd in de vorm van tijdschriftartikelen. In dit boek heb ik de meest interessante van deze reisverslagen samengebracht, waar nodig omgewerkt, uitgebreid of juist ingekort. Daarnaast werden enkele niet eerder of uitsluitend in het Engels gepubliceerde artikelen opgenomen. De insteek is niet altijd dezelfde. Soms volgen we Franz Liszt in zijn omzwervingen door Europa en is mijn rol slechts die van een onzichtbare metgezel, die over zijn schouder foto’s maakt. Een andere keer lijkt het resultaat meer op een ‘holiday diary’ van een muziektoerist, die vertelt over zijn wederwaardigheden, over de ontdekkingen die hij deed, van de steden die hij bezocht.  Maar altijd staat Franz Liszt centraal en belicht ieder hoofdstuk niet algemeen bekende episodes uit zijn leven.
Voor meer informatie, zie onder GESCHRIFTEN > Boeken en Brochures > AB III-09.