Curriculum vitae Albert Brussee

Albert Brussee werd op 6 mei 1946 te Apeldoorn geboren. Na zijn gymnasiumopleiding studeerde hij aan het Muzieklyceum te Amsterdam voor de hoofdvakken piano en schoolmuziek. Als leerling van Jaap Spaanderman, Danièle Dechenne en Ton Hartsuiker (voor moderne muziek) behaalde hij in 1971 het Einddiploma-Solospel met onderscheiding en besloot zijn studie in 1974 met de Prix d’Excellence, de meest prestigieuze muziekprijs in Nederland in die tijd.

Van 1971 tot 1981 trad Albert Brussee regelmatig voor het voetlicht, uitsluitend als solist, en was ook meerdere malen over de radio te horen. Nadien legde hij zich in verband met focale distonie aan zijn rechterhand als pianodocent en leraar Historische Ontwikkeling Piano aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag toe op lesgeven. Van 1985 tot 2010 had hij de pianostudenten van de internationaal hoog in aanzien staande jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium onder zijn hoede (techniekstudie en klassiek repertoire). In 2003 was Albert Brussee jurylid van Les Rencontres Internationales des jeunes pianistes te Namen en in 2005 van de 7th International Franz Liszt Competition in Utrecht.

Als redacteur van zowel het Piano Bulletin van EPTA-Nederland als het Tijdschrift van de Franz Liszt Kring publiceerde hij een groot aantal artikelen, ook in Engelse, Duitse, Hongaarse en Amerikaanse tijdschriften (voor een overzicht, zie onder ‘GESCHRIFTEN’). In 2004 zag de door Ben Smits en hem geredigeerde en geannoteerde pianomethode De Kunst van het Pianospel van de vermaarde pedagoog Cornelius Berkhout het licht; deze belangwekkende Nederlandse klaviermethode was voordien uitsluitend in enkele kopieën naar het typoscript voorhanden. In 2014 verscheen Mazeppa in de romantische kunst – een  interdisciplinair cultuurhistorisch onderzoek, een speurtocht naar meer dan 150 kunstwerken (gedichten, romans, toneelstukken, schilderijen, tekeningen, opera’s, klavierstukken, cantates, koorwerken, films), alle geïnspireerd op de bekende Mazeppa-vertelling; een Engelse versie is in voorbereiding.

Door zijn reconstructie en uitgave (in drie banden) van vroege versies van Liszts pianocyclus Harmonies poétiques et religieuses, tezamen twintig nog niet eerder gedrukte klavierstukken waaronder volkomen onbekende, heeft Albert Brussee vooral als Liszt-kenner naam gemaakt. In 2008 gaf hij een nog niet eerder gedrukte vroege sonate van C.P.E. Bach uit (in twee versies; Wq65, H16), twee jaar later gevolgd door Three Sketches from Sketchbook N6 van Franz Liszt; ook dit betrof een eerste publicatie. Daarnaast componeert Albert Brussee – in het verleden in samenwerking met wijlen Max Prick van Wely – romantische pianomuziek, waarin een zekere invloed van de ‘lichte muze’ herkenbaar is. Zijn Eleven Studies on a Theme by J. Mulders werd in oktober 2018 in Genève, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam in première gebracht door de Griekse pianist Theodore Tzovanakis. Een overzicht van zijn composities en edities vindt men onder ‘BLADMUZIEK’.

De laatste jaren treedt Albert Brussee weer vaker op, zowel in recitals, lecture-recitals als lezingen. Naast concerten in Nederland (o.a. in Pulchri Studio, Felix Meritis, Cristofori, de Westvest90-kerk en de Oude Kerk te Zoetermeer), zijn er lecture-recitals in Rome, Boedapest (Franz Liszt Academie) en Berlijn (Hochschule für Musik) te melden. In de zomer van 2004 gaf Brussee een succesvol Liszt-recital gedurende het Regent Hall Festival te Londen.

Een CD met eigen composities, Between Dream and Despair (1994), werd goed ontvangen. Ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag zag twee jaar later een compact disc met opnamen uit de jaren 1974–’81 het licht. Zijn klankregistraties (in respectievelijk 1997 en 2001) van bovengenoemde vroege versies van Liszts Harmonies poétiques et religieuses werden in vele kranten en muziektijdschriften lovend besproken. In 2007 verscheen zijn vijfde CD met werk van C.P.E. Bach, Grotthuss, Chopin, Liszt en Debussy, vijf jaar later gevolgd door een compact disc met romantische klaviermuziek op het raakvlak van ‘salon’ en ‘concertzaal’: Salut d’amour. Op een concert ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag in de Westvest90-kerk te Schiedam presenteerde Albert Brussee zijn zevende CD, En première, met daarop uitsluitend nog niet eerder opgenomen werk van J.S. Bach, C.P.E. Bach, Czerny, Liszt, Van den Sigtenhorst Meyer, Debussy en Messiaen.

Brussee was vele jaren voorzitter van de KNTV afd. Amsterdam. Van 1994 tot 2002 was hij secretaris van de European Piano Teachers Association (EPTA) – afd. Nederland. Van 1997 tot 2009 was hij daarnaast voorzitter van het bestuur van het EPTA Documentatie Centrum (EDC) en van 2005 tot 2013 secretaris van de Franz Liszt Kring; momenteel is hij uitsluitend nog bestuurslid van de Franz Liszt Kring en eindredacteur van het Liszt Bulletin.