AB II-26

Beschrijving

Albert Brussee

De kleine zeemeermin

Zeven tableaus voor piano op het sprookje van Hans Christian Andersen

De compositie opent met een Introductie, ‘Het thema van de kleine zeemeermin’, dat na Deel IV en aan het slot ongewijzigd terugkeert. Daarnaast fungeert het harmonisch fundament van dit thema met zijn successie van halfverminderde septiemakkoorden als bindmiddel tussen de verschillende delen. Het eerste deel, Het paleis op  de bodem van de zee, schildert het slot van de zeekoning; het beeld wordt verklankt door een statige melodie in Bes-groot. Het tweede deel, Wals van de meerminnen, illustreert hoe de zusters van de kleine zeemeermin als in een waterballet door het zilte nat zwieren. Het derde deel, De schipbreuk, verklankt de episode waarin Andersen vertelt, hoe het jacht van de koning in een storm vergaat en de prins overboord wordt geslagen. Ondine, die het dramatische tafereel gadeslaat, redt de koningszoon en brengt hem naar de kust, waar ze hem neervlijt op het strand. In de weken nadien wordt zij door liefde voor de schone jongeling verteerd; in dit centrale deel van de cyclus wordt haar gemoedstoestand verbeeld door een melancholieke melodie, die afgewisseld wordt door de majeurvariant van dat thema en een verre reminiscentie aan het bekende liefdesliedje My funny Valentine. In de hoop de prins voor haar te winnen besluit de kleine zeemeermin de zeeheks te bezoeken. Deze is bereid haar staart te splijten en haar aldus om te bouwen tot een mensenkind met twee benen. De prijs die ze daarvoor moet betalen is echter hoog: iedere stap zal haar in het vervolg pijn doen en mocht de koningszoon met een ander huwen, dan zal ze in de huwelijksnacht vervliegen tot schuim. Dit lugubere vijfde deel, Bij de zeeheks, heeft het melodisch materiaal en de toonsoort bes-klein met Deel III gemeen en zou men kunnen beschouwen als een variatie daarop. Deel VI, ’t Bruiloftsfeest, draagt karakteristieken van Deel II: hetzelfde walsthema keert terug, voorafgegaan door een stevige polonaise en een sierlijke mazurka. Dit balletachtige deel illustreert het huwelijksfeest van de prins en de prinses van een  naburig koninkrijk op het koninklijk jacht. Aan het eind neemt de muziek echter dramatische vormen aan: op het moment waarop het gelukkig paar zich in de koningstent op het dek terugtrekt, springt Ondine overboord. Dan klinkt in het slotdeel, De tenhemelopneming, het thema van het eerste deel gevarieerd terug, nu echter staand voor de hogere wereld waarin de kleine zeemeermin wordt opgenomen. Haar standvastige liefde had het hart van de goden vermurwd en in plaats van tot zeeschuim te worden is het haar vergund op te stijgen naar de wereld van de zephyrs, de engelen van de lucht.

De compositie is dus volledig symmetrisch van structuur. De totale speelduur bedraagt ca. 30 minuten; de delen lopen, een enkele uitzondering daargelaten, in elkaar over. De harmonische taal is die van de 19de eeuw, maar een zekere invloed van oudere musicals en filmmuziek uit de jaren veertig, vijftig en zestig van de 20ste eeuw is aantoonbaar.  De muziek wordt voorafgegaan door een geïllustreerd Voorwoord waarin het sprookje in het Nederlands en Engels kort wordt naverteld.

 

RECENSIES

 

COLOFON/ ZAKELIJKE GEGEVENS
© 2021 AB Music Productions & Editions – Den Haag (eerste oplage).
Aantal pagina’s: 56.
Verkrijgbaarheid: in de muziekwinkel (distrubutie HalLeonard) of rechtstreeks via de webshop.

24.95

De kleine zeemeermin is gebaseerd op het bekende sprookje van Hans Christian Andersen. De zevendelige cyclus is volledig symmetrisch van bouw. De totale speelduur bedraagt ca. 30 minuten; op enkele uitzonderingen na gaan de onderdelen in elkaar over. De harmonische taal is die van de 19e eeuw, maar een zekere invloed van oudere musicals en filmmuziek uit de jaren 1940, -50 en -60 is aantoonbaar. De muziek wordt voorafgegaan door een geïllustreerd voorwoord waarin het sprookje kort wordt naverteld in het Nederlands en Engels.

Categorie:
TOP