9 mei 2018
Lunchconcert in de Oude Kerk te Zoetermeer. Aanvang: 12. 45. Op het programma werk van Franz Liszt (Moderato in As uit de Vijf kleine KlavierstückeWiegenlied en 17de Hongaarse Rapsodie), Bernhard van den Sigtenhorst Meyer (Oude Kasteelen, opus 14) en Albert Brussee (Uit Twaalf etudes op een thema van J. Mulders: Thema, Etude 4 (Sarabande elegica) en Etude 9 (Maestoso, non troppo lento). Besloten wordt met Göttliche Gedanken van Liszt/Brussee. Toegang: een vrijwillige bijdrage.

6 mei 2018
Huisconcert ten eigen huize. Try-out voor het concert op 9 mei. Entree uitsluitend op uitnodiging.

3 december 2017
Bernhard van den Sigtenhorst Meyer – Muziek en lyrisch proza uit de salon van een Haagse impressionist. Zie onder 1 december.
Zondagmiddag 3 december, in het Geelvinck Pianola Museum, Westerstraat 106 te Amsterdam, aanvang 17:00 uur. Reserveren aanbevolen: tel. 020-6279624. Entree: € 15,-. Stadspas en studenten: €12,50.

1 december 2017
Bernhard van den Sigtenhorst Meyer – Muziek en lyrisch proza uit de salon van een Haagse impressionist.
De salon van Bernhard van den Sigtenhorst Meyer en zijn vriend Rient van Santen was jaren lang een trefpunt van Haagse kunstenaars. Veel van Van den Sigtenhorst Meyers composities werden hier ten doop gehouden, en schrijvers en dichters droegen voor uit eigen werk.
In dit programma staan achttien vroege, modaal-impressionistische composities centraal, afgewisseld met gedichten en stukken proza uit de eerste decennia van de 20ste eeuw, voorgedragen door de voordrachtskunstenares Marijke Brekelmans en de dichter Simon Mulder.
Albert Vogel-zaal van de Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag; aanvang 20:00 uur.
Entree: €15,-, leden HKK, Ooievaarspas en studenten €12,50.

25 november 2017
Tijdens het jaarlijkse EPTA-Congres in het Akoesticum te Ede-Wageningen ben ik in de gelegenheid gesteld een nieuwe uitgave te presenteren. Het betreft de klavierbewerking van een onbekend lied van Franz Liszt, Göttliche Gedanken (zie onder AB II-23).

17 november 2017
Franz Liszt in/en Venetië. Dit is dezelfde lezing als gegeven op 20 september, maar de taal is nu Nederlands en de muziekvoorbeelden worden (deels) life gespeeld door David de Best en mezelf (beide versies van La lugubre gondola). De voordracht werd georganiseerd door ‘De Poorters van Venetië’, een vereniging met als doelstelling het restaureren en behouden van historische gebouwen en kunstvoorwerpen in Venetië. Het lecture-recital vindt plaats in het Instituto Italiana di Cultura, Keizersgracht 564, Amsterdam; aanvang 15:30 uur (met pauze tot ca. 18:00 uur). Ook niet-leden zijn van harte welkom; toegang: € 15,-.

Publicaties herfst 2017
– ‘De modaal-impressionistische klaviermuziek van Bernhard van den Sigtenhorst Meyer’ (slot)
In: Piano Bulletin 2017-2, pp. 60-67.
– ‘Met Franz Liszt op pelgrimstocht door Umbrië – Een reisverslag’
In: MUZE (PianoWereld) 2017-5, pp. 54-59.

20 september 2017
Van 18 tot 22 september vindt er op het Utrechts Conservatorium een Liszt-week plaats, waaraan ook de Stichting Liszt Concours en de Franz Liszt Kring participeren. Iedere dag is er van 17:00 tot 20:00 uur een lezing of lecture-recital, waarin een bepaald aspect van Liszts omvangrijke oeuvre centraal staat. Op woensdag 20 september is het thema: LISZT EN DE PIANO. Ik ben in de gelegenheid gesteld een lezing te geven over ‘Liszt in/ and Venice’, de lagunenstad waar Liszt vaak geweest is en die niet naliet invloed te hebben op enkele van zijn composities. Voor de pauze wordt zijn verblijf in het voorjaar van 1838 belicht. Waar verbleef de grote pianist, gaf hij concerten in die weken en welke mensen ontmoette hij? In het bijzonder zal aandacht worden geschonken aan de composities die toen ontstonden (Venetia e Napoli in eerste versie). Na de pauze staat het bezoek van Liszt aan Richard Wagner centraal, bij wie de grijze maestro in 1883 maanden lang te gast was. In die dagen ontstonden werken als het bekende La lugubre Gondola. De lezing wordt geïllustreerd met foto’s (powerpoint) en opnamen; enkele van de ter sprake komende composities worden ‘life’ uitgevoerd door studenten van het Utrechts Conservatorium.

De lezing vindt plaats in het Utrechts Conservatorium, Mariaplaats 28 (het oude Gebouw van K & W), studio I-10. De toegang is vrij. De voertaal is Engels. Er is plaats voor ongeveer zestig personen; plaats bespreken is niet mogelijk.

3 september 2017
Een optreden tijdens een ‘ledendag’, georganiseerd door de Franz Liszt Kring. Ik zal drie korte, onbekende stukken van Liszt spelen, waarin ik op een of andere wijze de hand heb gehad: Essay sur l’indifférenceMazeppa en Göttliche Gedanken. De eerste twee composities staan onvoltooid in Schetsboek N6; in 2010 heb ik ze afgerond/voltooid en uitgegeven, tezamen met een eveneens nog niet eerder gepubliceerd Largo (AB II-18). Göttliche Gedanken betreft een klaviertranscriptie van mijn hand van een eveneens in een schetsboek van Liszt staand lied, dat hij kennelijk de druk niet waardig achtte, maar o zo mooi is. Deze ledendag, waaraan ook Martyn van den Hoek en Christo Lelie muzikale bijdragen leveren en besloten wordt door een kort recital door de pianist Wouter Bergenhuizen, de hoogst eindigende kandidaat van het Twaafde Franz Liszt Pianoconcours, is vrij toegankelijk, ook voor niet-leden; zij vindt plaats in de Westvest90-kerk, Westvest 90 te Schiedam; aanvang 15:00 uur.

foto: Peter van Korlaar